☆Leur Patrie ☆
J'avais la gueule de bois comme toujours cherie.
· #celebrity #girl #sky ferreira #sky tonia ferreira
Posted:
1 year ago
7 Notes:
  1. kristinova reblogged this from toutesdesparfaits
  2. ewwwyuck reblogged this from toutesdesparfaits and added:
    oh sky what have u done
  3. toutesdesparfaits posted this